Αρχιτεκτονική τοπίου - Μελέτες

Αρχιτεκτονική Τοπίου είναι η επιστήμη η οποία ασχολείται με τη σχεδίαση και τη διαμόρφωση εξωτερικών χώρων, αξιολογώντας και αναλύοντας διάφορους παράγοντες και αρχές και συνδυάζοντας τη λειτουργικότητα με την αισθητική. 

Η Γεωεπιλογή αναλαμβάνει την εκπόνηση αρχιτεκτονικής μελέτης για οποιοδήποτε χώρο πρασίνου, κάθε ιδιαιτερότητας.

Τα βήματα που ακολουθούνται είναι τα εξής:

 • Αυτοψία του χώρου του έργου
 • Καθορισμός του στόχου του έργου, των χώρων χρήσης, του στυλ και του προϋπολογισμού, σε συνεργασία με τον πελάτη
 • μέτρηση όλων των απαραίτητων παραμέτρων, σχεδίαση της κάτοψης του χώρου και αποτύπωση των ήδη υπαρχόντων φυτικών και στατικών στοιχείων.
 • Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός με άξονες την αισθητική, την λειτουργικότητα και τις επιθυμίες του πελάτη. Η επιλογή των φυτικών ειδών γίνεται με γνώμονα την ικανότητα προσαρμογής τους στις δεδομένες εδαφοκλιματικές συνθήκες. Επίσης δίδονται εναλλακτικές επιλογές.
 • Επίσκεψη σε φυτώριο για άμεση επαφή με τα φυτά και τελική επιλογή τους
 • Σχεδίαση αρδευτικού συστήματος
 • Κατασκευή τρισδιάστατης μακέτας (3D – modeling) ή φωτορεαλιστικής απεικόνισης (Photorealistic images)
 • Τιμολόγηση - προϋπολογισμός εκτέλεσης του έργου.
 • Παρουσίαση και παράδοση της μελέτης.

 

Εκτός από την αρχιτεκτονική μελέτη η ΓεωΕπιλογή αναλαμβάνει επιμέρους μελέτες όπως:

 • Μελέτη φύτευσης 
 • Μελέτη ανάπλασης τοπίου
 • Μελέτη άρδευσης
 • Οικονομοτεχνική μελέτη

 

Προσφέρουμε δωρεάν επίσκεψη και αξιολόγηση του χώρου σας.

Επικοινωνήστε μαζί μας!


Δείγματα έργων μας Επιλέξτε κατηγορία