Αρδευτικά Συστήματα

Η ΓεωΕπιλογή παρακολουθεί τις εξελίξεις και κατασκευάζει έργα που υποστηρίζονται από τις πλέον σύγχρονες μεθόδους άρδευσης. 

Εγκαθιστά συστήματα άρδευσης και δίκτυα (αυτόματο πότισμα) που έχουν μελετηθεί με στόχο την ενδεικνυόμενη παροχή νερού ανά φυτικό είδος, ομοιόμορφη κατανομή και ορθολογική χρήση του νερού.

 

Στόχος μας είναι η κατασκευή συστημάτων που εξασφαλίζουν:

 • Εξοικονόμηση & ορθολογική χρήση του νερού
 • Ενδεικνυόμενη παροχή νερού ανά φυτικό είδος
 • Ομοιόμορφη κανανομή νερού
 • Δυνατότητα επέκτασης
 • Μέγιστη διάρκεια ζωής

 

Οι υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν τα εξής:

 • Μελέτη, εγκατάσταση και συντήρηση προγραμματιστών άρδευσης
 • Μελέτη, εγκατάσταση και συντήρηση υπόγειων και υπέργειων δικτύων άρδευσης 
 • Άρδευση χλοοτάπητα
 • Αρδευτικά συστήματα θερμοκηπίων και υπαίθριων καλλιεργειών
 • Αναβάθμιση, επέκταση αρδευτικών συστημάτων
 • Εγκατάσταση επιπλέων αυτοματισμών (βροχόμετρα, υγρασιόμετρα, υπόγεια αισθητήρια)
 • Αυτοπότισμα βεράντας

 

 


Δείγματα έργων μας Επιλέξτε κατηγορία