Συντήρηση έργων πρασίνου

H Γεωεπιλογή αναλαμβάνει τη συντήρηση ιδιωτικών κήπων, έργων πρασίνου κοινόχρηστων, επαγγελματικών και βιομηχανικών χώρων και γενικότερα έργων πρασίνου οποιασδήποτε κλίμακας.

Ανάλογα με τις ιδιαίτερες ανάγκες του κάθε χώρου, τις απαιτήσεις του πελάτη και τον διαθέσιμο προϋπολογισμό καταρτίζεται ένα ετήσιο πρόγραμμα εργασιών με στόχο την σωστή διαχείριση και διατήρηση των χώρων πρασίνου.

Οι εργασίες συντήρησης μπορούν να συνοψιστούν στα εξής: 

  • Έλεγχος, συντήρηση, ρύθμιση, και προγραμματισμός αρδευτικού συστήματος  
  • Κλαδέματα σύμφωνα με τις αρχές της γεωπονικής επιστήμης, και τις ιδιαίτερες ανάγκες του κάθε χώρου. Πραγματοποιούνται όλα τα είδη κλαδέματος κατά περίπτωση: κλάδεμα μορφώσεως, καρποφορίας, κλαδοκάθαρο, κορυφολόγημα, κλάδεμα μπορντούρας, κλάδεμα ανθοφόρων θάμνων κλπ
  • Φυτοπροστασία. Σύνταξη ετήσιου προγράμματος αντιμετώπισης και ελέγχου εχθρών και ασθενειών. Διενεργούνται προληπτικές και θεραπευτικές εφαρμογές βάση του ετήσιου προγραμματισμού και των εκάστοτε αναγκών. Ακολουθείται το σύστημα ολοκληρωμένης καταπολέμησης ώστε να χρησιμοποιούνται συνδυασμένα όλα τα μέσα (φυσικά, χημικά, βιολογικά) με στόχο την μέγιστη απόδοση με την μικρότερη δυνατή επιβάρυνση του περιβάλλοντος χώρου.
  • Λίπανση. Γενική καθολική λίπανση και εξειδικευμένη λίπανση ανάλογα των φυτικών ειδών. Οι τύποι λιπασμάτων που χρησιμοποιούνται είναι προσαρμοσμένοι στις εκάστοτε ανάγκες και επιθυμητό αποτέλεσμα (βλαστική ανάπτυξη, ανθοφορία, καρποφορία κλπ.).
  • Ολοκληρωμένη φροντίδα χλοοτάπητα (κοπή, ριζοτομές, λίπανση, φυτοπροστασία, εξαραίωση, αερισμός εδάφους) 
  • Ζιζανιοκτονία: Καταστροφή ανεπιθύμητης βλάστησης με χειρονακτική εργασία, μηχανικά ή χημικά μέσα κατά περίπτωση.
  • Απομάκρυνση φυτικών απορριμάτων - καθαρισμός

 

Όλες οι παραπάνω εργασίες προσφέρονται και μεμονωμένα.

 

Επιπλέον  χαρακτηριστικά της λειτουργίας του Τμήματος Συντήρησης είναι:

  • H συνεχής επίβλεψη γεωπόνου.
  • Η πιστή τήρηση του συμφωνημένου προγράμματος συντήρησης.
  • Καταγραφή και έκθεση εργασιών της κάθε επίσκεψης.

 

Καλέστε μας να εκτιμήσουμε το πρόγραμμα συντήρησης που καλύπτει τις δικές σας ανάγκες και προτιμήσεις.

Επικοινωνία


Δείγματα έργων μας Επιλέξτε κατηγορία